استخراج مقاله علمی از پایان نامه ارشد یا دکتری، فرآیندی است که طی آن یافته‌های علمی یک پایان نامه در قالب یک مقاله علمی پژوهشی ارائه می‌شود. این فرآیند مستلزم رعایت اصول و استانداردهای مقاله‌نویسی است و باید به گونه‌ای انجام شود که مقاله حاصل، از نظر محتوا و ساختار، یک مقاله علمی پژوهشی مستقل و باکیفیت باشد.


1. مزایای استخراج مقاله از پایان‌نامه

استخراج مقاله از پایان نامه مزایای متعددی دارد، از جمله:

 • انتشار یافته‌های علمی در مجلات معتبر: چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی، فرصتی برای محققان فراهم می‌کند تا یافته‌های علمی خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند و از نظر علمی شناخته شوند.
 • ارتقا رزومه تحصیلی و شغلی: داشتن مقالات علمی پژوهشی در رزومه تحصیلی و شغلی، امتیاز مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند به ارتقا موقعیت تحصیلی و شغلی محقق کمک کند.
 • افزایش اعتبار علمی محقق: چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی، اعتبار علمی محقق را افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده توانایی و مهارت وی در انجام تحقیقات علمی است.

2. مراحل استخراج مقاله از پایان نامه

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه به شرح زیر است:

 1. آشنایی با اصول و استانداردهای مقاله‌نویسی: قبل از شروع فرآیند استخراج مقاله، لازم است با اصول و استانداردهای مقاله‌نویسی آشنا شوید. این امر به شما کمک می‌کند تا مقاله‌ای باکیفیت و قابل‌قبول تولید کنید.
 2. بررسی ساختار پایان نامه: برای استخراج مقاله از پایان نامه، لازم است ساختار پایان نامه را به خوبی بررسی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف پایان نامه را که می‌توانند به عنوان بخش‌های مقاله استفاده شوند، شناسایی کنید.
 3. انتخاب بخش‌های مناسب برای استخراج مقاله: پس از بررسی ساختار پایان نامه، باید بخش‌های مناسب برای استخراج مقاله را انتخاب کنید. این بخش‌ها باید شامل یافته‌های اصلی و مهم پایان نامه باشند.
 4. تغییر ساختار و محتوای بخش‌های انتخاب شده: پس از انتخاب بخش‌های مناسب، باید ساختار و محتوای آنها را برای تبدیل به مقاله تغییر دهید. این تغییرات شامل موارد زیر است:
  • حذف مطالب غیرضروری: در هنگام تغییر ساختار و محتوای بخش‌های انتخاب شده، باید مطالب غیرضروری را حذف کنید.
  • تغییر ترتیب مطالب: در صورت لزوم، باید ترتیب مطالب را تغییر دهید تا مقاله دارای ساختار منطقی و منسجمی باشد.
  • تجدیدنظر در محتوا: باید محتوای بخش‌ها را به گونه‌ای بازنویسی کنید که با استانداردهای مقاله‌نویسی مطابقت داشته باشد.
 5. ارزیابی مقاله: پس از تکمیل فرآیند استخراج مقاله، باید مقاله را به دقت ارزیابی کنید. این ارزیابی شامل موارد زیر است:
  • بررسی ساختار و محتوای مقاله: باید از ساختار و محتوای مقاله اطمینان حاصل کنید که با اصول و استانداردهای مقاله‌نویسی مطابقت دارد.
  • بررسی غلط‌های املایی و نگارشی: باید غلط‌های املایی و نگارشی مقاله را اصلاح کنید.

3. نکات مهم در استخراج مقاله از پایان نامه

در هنگام استخراج مقاله از پایان نامه، باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 • از رونویسی صرف مطالب پایان نامه خودداری کنید: استخراج مقاله از پایان نامه به معنای رونویسی صرف مطالب پایان نامه نیست. در هنگام استخراج مقاله، باید مطالب پایان نامه را به گونه‌ای بازنویسی کنید که با ساختار و محتوای یک مقاله علمی پژوهشی مطابقت داشته باشد.
 • به جنبه‌های جدید و نوآورانه پایان نامه خود توجه کنید: در هنگام استخراج مقاله، باید به جنبه‌های جدید و نوآورانه پایان نامه خود توجه کنید. این جنبه‌ها می‌توانند نقطه قوت مقاله شما باشند و شانس پذیرش آن را در مجلات معتبر افزایش دهند.
 • از نظرات متخصصان استفاده کنید: می‌توانید از نظرات متخصصان در زمینه موضوع پایان نامه خود استفاده کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا مقاله‌ای باکیفیت و قابل‌قبول تولید کنید.

4. جمع‌بندی

استخراج مقاله از پایان نامه، فرآیندی است که مستلزم رعایت اصول و استانداردهای مقاله‌نویسی است. انجام این فرآیند به مهارت و تجربه کافی نیاز دارد. اگر زمان یا مهارت کافی برای استخراج مقاله از پایان نامه خود را ندارید، می‌توانید از خدمات موسسات و شرکت‌های تخصصی در این زمینه استفاده کنید.